Proposta de PAZ para Israel e Palestina

POSICIÓN DO PG DIANTE DA GUERRA ABERTA O SÁBADO 7 DE OUTUBRO ENTRE ISRAEL E HAMÁS

Proposta de PAZ

 A nivel histórico os dous pobos, o israelita e o palestino, levan as súas costas unha longa traxectoria de “nómadas” nunha zona do planeta que sigue inestable durante máis de 2.000 anos, e que eles mesmos seguen sen estar recoñecidos formalmente por toda a comunidade internacional e por tanto con un problema engadido de delimitación dos seus territorios e dunha paz necesaria.

Consideramos que este conflito permanente, ten nesta ocasión un detonante e connotación de dimensións descoñecidas, tanto pola alta capacidade de Hamas para lanzar un ataque terrorista-militarizado contra Israel como polas diferentes alianzas entre potencias económicas e militares aliñadas entorno a un nexo común que é a forma de gobernanza, que se sustenta en ditaduras ou autarquías como é o caso de Rusia, China, Irán, Corea do Norte, Siria e unha serie de países onde a liberdade e participación democrática está coartada cando non suprimida.

Ante esta situación de convulsión latente, vemos necesario que a comunidade internacional, e sobre todo a ONU, tome a iniciativa de liderar unha proposta de paz, que debe ser compartida ou permitida polos dous “bloques políticos” a nivel mundial e polos dous pobos, israelí e palestino en particular.

Dende o PG queremos achegar o que consideramos os principios básicos para resolución do conflito de forma o máis axustada á xustiza histórica e actual e sentar a base dunha paz permanente e indefinida.

Apoiamos os seguintes principios:

 1. Cada pobo israelita e palestino (I.P.) teñen dereito ao seu espazo territorial .
 2. Cada pobo I.P. ten dereito a organizarse politicamente nun Estado. Israel e Palestina.
 3. O pobo palestino debe formalizar un goberno único e representativo do conxunto dos dous territorios actualmente recoñecidos (Cisjordania e Gaza), paso previo a toda negociación de carácter e lexitimidade internacional.
 4. Os dous pobos recoñeceranse mutuamente e formalizarán ese recoñecemento de forma expresa pública e conxunta.
 5. Os dous pobos comprometeranse a renunciar de forma indefinida do uso de armas para resolver calquera conflito entre eles mesmos.
 6. A cidade de Jerusalén será compartida polos dous pobos, oriente para Palestina e o resto para Israel. Na medida que se determine será de forma definitiva e indefinida.
 7. A delimitación das fronteiras será o punto final de novos asentamentos fóra das mesmas, así como calquera intento de remover ditos lindes.
 8. Establecerase un órgano consultivo permanente, formado por representantes do dous pobos, para analizar, debater, e resolver calquera discrepancia que poida xurdir, este órgano consultivo estará presidido por interlocutores representantes da ONU.
 9. Unha vez constituídos os Estados (neste caso falta o Palestino), estes deben ser recoñecidos a nivel internacional en particular na ONU.
 10. Cada pobo I.P. debe ter a posibilidade de establecer negociacións e fórmulas de convivencia económica e social en función das súas necesidades, máis sempre con estados de recoñecida solvencia democrática.
 11. Cada pobo I.P. deben dispoñer de representación nos organismos mundiais como a ONU.
 12. Os representantes dos dous pobos para negociacións no proceso de paz, deberán ser líderes sociais ou políticos laicos e con recoñecida solvencia de interlocución.

Galicia, 14 de outubro de 2023

Consello Nacional do PG