PECHE DE OFICINAS BANCARIAS NO RURAL

O Partido Galego, rexistrou no Parlamento Galego a seguinte proposta para que sexa recollida por calquera grupo e mesmo polo propio goberno se o considera.

O RURAL GALEGO, sofre o esquecemento institucional e político, e vese despoxado de poboación e recursos, xa que conta con peores servizos, peores infraestruturas e perdida de atractivo empresarial, o que está a provocar  éxodo da poboación rural. En definitiva abandono de actividades do sector primario (agricultura e gandería), en busca de oportunidades en actividades do sector secundario (industria) e do sector terciario (servizos).

O éxodo da poboación, non só alcanza os pequenos núcleos, senón tamén podemos falar do “drama das vilas  do interior de Galicia”, que ante a falta de actividades do sector industrial con capacidade para reter poboación, tamén sofren a fuga dos seus veciños e veciñas, no que podemos clasificar como “fuga de talento”, pois principalmente quen abandona a súa residencia,  son  mozos e mozas con un nivel alto de formación.  Esta fuga de xente nova, acentúa o desequilibrio da pirámide da poboación, con cada vez máis peso dos tramos de xente de máis anos, e menos novas familias con nenos que manteñan a residencia nestas vilas.

Cabe recordar que o tratado de funcionamento da UE, no seu artigo 174, avoga por “procurar un desenrolo armonioso do conxunto da Unión, e por reforzar a cohesión económica, social e territorial, para o que propón prestar especial atención as zonas que padecen desventaxas naturais ou demográfica graves e permanentes”.

PROPÓN:

Proposta 1.- Tomar as medidas necesarias, para parar a fuga de servizos bancarios, mediante o peche de oficinas que provocan a ausencia de este servizo en numerosos Concellos, facendo valer o seu peso Institucional ante as distintas Entidades Bancarias. Estas entidades teñen diferentes fórmulas de minimizar os seus custes propios mantendo os mandatos do Banco Central Europeo, e ao tempo manter servizos con oficinas abertas por unha soa persoa ou “axente bancario”, así como atención por días ou horas determinadas.

Proposta 2.- Que a Xunta promova cos instrumentos necesarios para a constitución dunha Banca Pública Galega (BPG), a través da cal se poida resolver o actual problema para dar os servizos necesarios no rural, e ao tempo dotar a Galicia dunha ferramenta económica fundamental para avanzar na construción real do País atendendo de forma transversal a todo o tramado económico, empresarial, social, etc. Nesta entidade terán unha importancia relevante os Concellos, como entes participantes da mesma BPG, facilitando deste xeito a consecución de servizos para a veciñanza nos seus territorios.