25-N Día internacional da eliminación da violencia contra as mulleres

¡BASTA XA!  NON A VIOLENCIA

CONTRA AS MULLERES

 

25 de novembro (día internacional contra a violencia ás mulleres)

Comunicación de apoio por parte do Partido Galego

1.- Orixe

O 25 de novembro de 1960, as irmás Mirabal foron brutalmente asasinadas por ser mulleres e activistas. O seu único crime foi loitar polos seus dereitos contra o ditador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). En 1993, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a Resolución 48/104 para a Eliminación da Violencia contra a Muller, que define este tipo de violencia como ” todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada”. En consecuencia, para apoiar esta decisión, en 1999 a Asemblea Xeral proclamou o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

2.- Por que debemos eliminar a violencia contra as mulleres

A violencia contra as mulleres e as nenas (VAWG, polas súas siglas en inglés) é unha das violacións dos dereitos humanos máis estendidas, persistentes e devastadoras no noso mundo actual e en gran medida non se denuncia debido á impunidade, o silencio, o estigma e a vergoña que a rodean.

En termos xerais, maniféstase en formas físicas, sexuais e psicolóxicas, abarcando:

violencia de parella (control sobre a muller, golpes, malos tratos psicolóxicos, violación conxugal, femicidio);

violencia e acoso sexual (violación, actos sexuais forzados, insinuacións sexuais non desexadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acoso rueiro, espreita, acoso cibernético); trata de persoas (escravitude, explotación sexual); mutilación xenital feminina; e matrimonio infantil.

As consecuencias negativas para a saúde psicolóxica, sexual e reprodutiva da VCMN afectan as mulleres en todas as etapas da súa vida. Por exemplo, as desvantaxes educativas temperás non só representan o principal obstáculo para a escolarización universal e o dereito á educación das nenas; no futuro tamén teñen a culpa de restrinxir o acceso á educación superior e mesmo traducirse en oportunidades limitadas para as mulleres no mercado laboral.

Aínda que a violencia de xénero pode ocorrerlle a calquera, en calquera lugar, algunhas mulleres e nenas son especialmente vulnerables, por exemplo, as nenas e as mulleres maiores, as mulleres que se identifican como lesbianas, bisexuais, transxénero ou intersexuales, as migrantes e refuxiadas, as mulleres indíxenas e as minorías étnicas, ou mulleres e nenas que viven con VIH e discapacidades, e aquelas que viven crises humanitarias.

3.- Manifesto

O Partido galego manifesta que a violencia contra as mulleres segue sendo un obstáculo para lograr a igualdade, o desenvolvemento, a paz e o cumprimento dos dereitos humanos das mulleres e as nenas. En definitiva, a promesa dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) -non deixar a ninguén atrás- non pode cumprirse sen poñer fin á violencia contra as mulleres e as nenas.

A violencia machista non é un problema privado, non é algo que pasa a determinadas mulleres ou que só ocorre na casa. Afecta a unha inmensa maioría de mulleres no noso país e ten múltiples formas. É un problema estrutural, unha violación dos dereitos humanos e un problema de saúde pública.. A violencia contra as mulleres é un obstáculo para construír sociedades inclusivas e sostibles. Por iso o Partido Galego aposta pola igualdade de xénero e a non violencia.

 É imposible que unha sociedade floreza se a metade da poboación vive con medo de ser agredida. Observar este día significa alzarse en contra da violencia de xénero e lembrar que as mulleres deben estar no centro do cambio.

A acción do Partido Galego sobre a prevención da violencia contra as mulleres e:

  • Prioridade en lexislar para a igualdade de xénero
  • Eliminar a violencia de xénero na escola
  • Educación integral na escola para comprender que a erradicación da violencia é tarefa dos dous xéneros.
  • Promover a cultura da paz e non violencia