O Porvir da Língua Galega

O Porvir da Lingua Galega.

Tras ler fai uns días na Voz de Galicia a publicación dos resultados da enquisa de sondaxe sobre o uso da Lingua Galega na poboación da nosa comunidade, confirmábanse uns feitos que se poden observar en calquera ámbito da nosa vida diaria; a perda constante do uso da nosa lingua na nosa poboación.

Os datos amosan unha situación pesimista para o futuro do noso idioma podendo chegar a desaparecer nun período de tempo non moi lonxevo.

A poboación situada entre os 18 e 44 anos falan máis castelán que galego supoñendo case un 26% do total, fronte o 15% dos que só falan galego. Esta situación está máis equilibrada entre a poboación de 45 a 64 anos na que o 23,5% só falan en castelán, fronte o 21,5% que só falan en galego. A única franxa de idade na que a poboación usa maioritariamente o galego é a situada en máis de 65 anos empregando só o galego o 35,9% da poboación, fronte o 14,4% que só usan o castelán.

Estes datos dannos moito que pensar, xa que vemos un claro descenso do uso do galego na poboación máis nova, o cal pode poñer en perigo a súa transmisión para xeracións futuras. Tamén vemos como a poboación mais maior é a que máis o emprega supoñendo isto unha perda importante de falantes no prazo duns 20 anos.

Outro dato curioso é o uso do galego por núcleos de poboación, sendo os concellos menos habitados os que máis empregan o galego fronte as grandes cidades e os concellos medios que máis empregan o castelán. Este feito tamén se pode explicar debido a que os concellos máis pequenos conteñen unha poboación moi envellecida fronte as grandes cidades que conteñen unha poboación máis nova.

Tamén podemos observar como no eido laboral e educativo a diferenza é maior, o 34,3% emprega sempre ou case sempre o castelán mentres que un 23,5% prioriza o galego, amosando así unha situación de diglosia na que se amosa que o castelán goza de máis prestixio no ámbito académico fronte o galego que queda relegado a situacións socialmente inferiores como a vida familiar.

Estes son os resultados de anos de abandono por parte das nosas institucións públicas, comezando polo goberno autonómico, que é o responsable da política lingüística.

O galego está claramente nunha situación de inferioridade fronte o castelán, que é a lingua que compite por ocupar o espazo do galego.

Un exemplo disto é o número de canles públicas que existen en galego, que son dúas ou tres (TVG, TVG2 e algunha canle local) fronte os máis de vinte e pico canais que emiten en castelán. Outro espazo no que o galego tamén está discriminado é o das plataformas audiovisuais (Netflix, HBO, Prime Video…) no que non hai posibilidade de ver contido no noso idioma. A prensa escrita é outro medio no que o galego case non ten representación, escribindo a maioría da prensa autonómica con máis tirada en castelán (La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Correo Gallego…)

As linguas son unha ferramenta que nos permitiu comunicarnos como especie humana e para a globalización a existencia de diversas linguas non é máis que un atranco. A comunidade científica deseñou no seu momento o Sistema Métrico Internacional coa intención de que existise no mundo unha única forma de medición que fose igual e exacta para toda a poboación mundial, a cal foi substituíndo o uso dos ferrados, as cuncas e as varas na nosa comunidade, e se implantou con moito éxito debido a educación. No caso lingüístico tamén se tratou de xerar un idioma universal, o Esperanto, pero este non frutificou debido as posicións políticas de cada País. No noso caso o que se leva facendo directa e indirectamente e substituír a nosa lingua por outra lingua foránea, pero sen a busca desa internacionalización que nos permitiría avanzar como especie humana.

O galego é unha lingua tan útil como o castelán xa que nos permite comunicarnos ca poboación que fala portugués, que supón un total de 270.000.000 de falantes, pero por desgraza o galego camiña cara ser unha lingua cada vez máis residual.

Unha vez visto isto, os nosos representantes políticos deberían de tomar medidas se desexan que conservemos o noso idioma no futuro, xa que este forma parte da nosa cultura e da nosa idiosincrasia e polo tanto debería ser nosa a responsabilidade de coidalo e protexelo, porén precisamos de alguén que o defenda, precisamos do Partido Galego.

Moisés Domínguez Rodríguez

183 thoughts on “O Porvir da Língua Galega

  1. traibly Reply

    48 The rate of consistent bothersome side effects headache, back pain, dyspepsia, etc of on-demand therapy with tadalafil has not been measured to be greater than 10 online generic cialis It might take up to two weeks before you begin to notice benefits

  2. sydropy Reply

    The Journal of Reproductive Medicine. clomid in men The main outcome measures were predictors of response and long-term results with long-term CC therapy in hypogonadal patients.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *