Tríptico informativo

Documento informativo no que puntualizamos ideoloxías e estratéxias do partido:

1·PIAR IDEOLÓXICO E
ESTRATÉXICO

-Obxetivo
-Hipótese para a base estratéxica
-Identificación ideolóxica
-Ideas programáticas

2·PIAR ORGÁNICO
-Estructura gobernativa

3·PIAR ECONÓMICO
-Necesidades ordinarias e extraordinarias

 

Bases fundacionáis do Partido Galego

Documento informativo no que puntualizamos ideoloxías e estratéxias do partido dunha forma máis extensa

1·PIAR IDEOLÓXICO E
ESTRATÉXICO

-Obxetivo
-Hipótese para a base estratéxica
-Identificación ideolóxica
-Ideas programáticas

2·PIAR ORGÁNICO
-Estructura gobernativa

3·PIAR ECONÓMICO
-Necesidades ordinarias e extraordinarias